Kalkulator finansowy HP 10BII

Kalkulator finansowy HP 10BII oprócz typowych funkcji matematycznych i statystycznych posiada ponad 100 wbudowanych funkcji finansowych i algebraicznych. Umiejętnie posługując się tym kalkulatorem możesz w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund uzyskać obiektywną odpowiedź na skomplikowane z pozoru pytania dotyczące Twoich finansów, możesz kompetentnie doradzić swoim Klientom, możesz też zweryfikować uzyskaną od specjalisty poradę w zakresie planowania Twoich osobistych wydatków i inwestycji. Ten kalkulator pomoże Ci być profesjonalistą w dziedzinie finansów. 

 

Kalkulator pozwala natychmiast wyliczyć:

 • wpływ inflacji na wartość pieniądza

 • wartość wpłat jednorazowych po latach

 • wartość systematycznego oszczędzania

 • podatek od oszczędności na przestrzeni lat

 • wartość nieregularnych przepływów finansowych (cash flows)

 • wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji

 • rentę kapitałową z oszczędności

 • ratę równą i amortyzację kredytu

 • proporcje pomiędzy wkładem własnym a kredytem w finansowaniu nieruchomości

 • ratę leasingową

 • narzut / marżę w rozmowach handlowych

 • cenę i koszt

 • procent zmiany ceny

 • i wiele innych kwestii

 • i wiele, wiele innych.

Oto szczegółowy opis możliwości tego wspaniałego narzędzia:

 1. Właściwości fizyczne

 2. Funkcje finansowe

 3. Funkcje biznesowe

 4. Funkcje matematyczne

 5. Funkcje statystyczne

   HP 10BII - właściwości fizyczne
Wyświetlacz 1 linia x 12 cyfr. LCD
Baterie 2 x CR 2032, 3V
System wpisywania danych Algebraiczny
Pamięć / dodatkowe RAM Tak / Nie
Wbudowane funkcje Ponad 100
Klawisze  Cyfry
Cofanie błędnych wpisów Tak
Klawisze pamięci M, M+, RM Tak
Wywoływanie danych z rejestru finansowego RCL Tak
Automatyczna stała K Tak
Rejestry pamięci 15 Tak
Zmiana znaku Tak
Nawiasy Tak

powrót...

   HP 10BII - funkcje finansowe
TVM - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Tak
Procent składany Tak
Oprocentowanie roczne Tak
Okresy płatności Tak
Częstotliwość płatności w roku  Tak
Automatyczny mnożnik częstotliwości płatności przez ilość okresów  Tak
Tryb końcowy w kapitalizacji END Tak
Tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN  Tak
Kredyty, pożyczki, leasing  Tak
Depozyty, lokaty  Tak
Regularne oszczędzanie, ubezpieczenia na życie  Tak
Dowolne okresy kapitalizacji  Tak
Fundusze inwestycyjne, emerytalne  Tak
Renty kapitałowe, emerytury  Tak
Amortyzacja rat kredytowych i leasingowych  Tak
Kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności  Tak
Odsetki w dowolnej racie i okresie płatności  Tak
Bilans kredytu i leasingu w dowolnym okresie płatności  Tak
Konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie  Tak
Stopa nominalna  Tak
Stopa efektywna  Tak
CF - ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH Tak
Wartość przepływu  Tak
Ilość przepływów  Tak
Wartość bieżąca netto NPV  Tak
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR/YR  Tak

powrót...

   HP 10BII - funkcje biznesowe
Narzut Tak
Marża Tak
Koszt Tak
Cena Tak
Zmiana procentowa Tak

powrót...

   HP 10BII - funkcje matematyczne
Logarytm naturalny ln Tak
Silnia n! Tak
+, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, , , ex, n!, , , Tak
Tak
Nawiasy Tak

powrót...

   HP 10BII - funkcje statystyczne
Analiza statystyczna  Kumulatywna 
Odchylenie standartowe Tak
Średnia  Tak
Średnia ważona  Tak
Prognozowanie Tak
Współczynnik korelacji Tak
Kalkulatorem finansowym HP 10BII możesz obliczyć prognozy dotyczące własnej sprzedaży w oparciu o analizę statystyczną. Znakomita klawiatura i przejrzysty wyświetlacz a także prosty i bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji w znacznej mierze ułatwia pracę.